MyReports

Displaying 1 - 50 of 152
ReportRef ReportDatesort descending ReportFile
GROENHOF: GRENSBAKENS UIT VERVLOE DAE PDF icon Vos_Groenhof.pdf
Building materials used in some colonial structures of Stellenbosch district:1-13 01/01/1978
Die Skuinshuis: Histories-argeologiese bevindinge gedurende 1979:1-5 01/01/1979
De Posthuys: Summary of main archaeological observations correlated with documented research (5 pp) 01/01/1980
Suid-Afrika se eerste permanente Christelike kerk: Argeologiese opgrawings te D'Ouwe werf 01/01/1981
Voorlopige verslag van Schreuderhuis 01/01/1981
Old Cabriere, Franschhoek: A short report 01/01/1981
Blettermanhuis: Historiese agtergrond en die plasing van die muurskerm 01/01/1982
Blettermanhuis: Buitegebou: Strukturele ontleding 01/01/1983
Schreuderhuis: Site report of the archaeological excavations of the eastern and northern sections (1981) 01/01/1983 PDF icon Vos_1983_Schreuderhuis.pdf
Nietgegund farm, Stellenbosch: A short report on the manor house 01/01/1983
The Stellenbosch Drostdy: an historical and archaeological perspective: 1973 and 1977 excavations 01/01/1984
Stellenbosch historical research project: The domestic culture of the early Cape colonists 1680 - 1850 01/01/1985
Swarthuis, Stellenbosch: 'n Vroee dorpswoning 01/01/1985
Welgevallen: an historical and archaeological perspective of an early 18th century colonial farm (1976/77 excavations) 01/01/1985
Plaas Meerlust: Klipbrug oor Eerste Rivier 01/01/1986
Burgundy, Franschhoek: Voorlopige verslag en aanbevelings t.o.v. die hoofopstal 01/01/1986
Cape Archaeological Survey CCtle restoration project: Archaeological investigations: Provisional report on well, Block B, Basement, Room 7 01/01/1987
Robbeneiland: Ondersoek van mop 01/01/1987
Die Rouxhuis, Ryneveldstraat 5, Stellenbosch 01/01/1987
Documentation on early glasspane windows: Summary report (32 pp) 01/01/1988
Current directions in Historical archaeology: A personal view 01/01/1988
Schreuderhuis revisited: archaeological and archaeotectural investigations 1988 01/01/1988 PDF icon Vos_1988_Schreuderhuis.pdf
The Kromme Rivier site: structural evolution of the 1831 homestead 01/01/1989
Huguenot House, Cape Town 01/01/1989
The Kromme Rivier site: an early colonial barn structure 01/01/1989
The Kromme Rivier site: structural evolution of the 1771 building 01/01/1989
The Stellenbosch Hotel Extension (SHE) project: A chronological outline of the evolution of a colonial structure and its features on plot 1298 01/01/1990 PDF icon Vos_1990_Stellenbosch Hotel Extension Project.pdf
Bletterman slave quarters site: archaeotectural and archaeological investigations of a late 18th century structure and its contextual features 01/01/1990
Schreuderhuis: Archaeological investigations of the stoep and sidewalks 01/01/1991
Lanzerac Landgoed: Die 1830 plaasopstal: Oorsigtelike ondersoek van mure 01/01/1992
Die derde kolonieshuis van 1694 (Ryneveldstraat 2): Voorlopige verslag saamgestel vir Dorpstraat-eiendomme 01/01/1992
Die Faure perseel, Stellenbosch: 'n Argeologiese ondersoek na die hoofgebou en buitegebou 01/01/1992
Die kolonieshuis van 1694: Argeologiese ondersoek te Ryneveldstraat 2, Stellenbosch 01/01/1992
Die ou pastorie: die wel en wee van 'n koloniale gebou: Dorpstraat 137, Stellenbosch 01/01/1992
Oude Nektar Volkshuisie 01/04/1992 PDF icon Vos 1992 Oude Nektar.pdf
Die Rynse hoek. Ondersoeke en aanbevelinge t.o.v. geselekteerde geboue 01/01/1993
Brue oor die Eersterivier: Compagnies drift, Meerlust en Brinksdrif, Geduld 01/01/1993 PDF icon HVos 1993_Brue oor die Eersterivier: Compagnies drift, Meerlust en Brinksdrif, Geduld.pdf
De Witthuis, buitegebou: Argeotektoniese ondersoek 01/01/1993 PDF icon Vos_1993_De Witthuis.pdf
Die Bergzicht perseel, Stellenbosch: Histories argeologiese ondersoek van die afgebrande Herehuis 01/01/1993
An Historical and Archaeological Perspective of Colonial Stellenbosch 1680-1860 01/12/1993
Spier farm: Documentation of Buildings I (1778) and II (1817) 01/01/1994 PDF icon Vos_1994_Spier farm Documentation of Buildings I (1778) and II (1817).pdf
Spier farm: Historical and structural investigation of the Main Building 1822 01/01/1994 PDF icon Vos_1994_Spier farm Historical and structural investigation of the Main Building 1822.pdf
Bakkerhuis: 'n Historiese, strukturele en argeologiese ondersoek na Dorpstraat 155, Stellenbosch 01/01/1994
Nyasa House, Van Riebeeckstraat 13, Stellenbosch 01/01/1994
Bergzicht, Stellenbosch: 'n Ondersoek na die buitegeboue 01/01/1994
The Drostdy Centre: A survey of historical and structural fabric 01/01/1994
Oude Bloemhof-perseel, Stellenbosch: 'n Historiese argeologiese ondersoek. In opdrag van Absa Eiendomme 01/01/1994
Meerlust Farm: Barn, c.1700: Preliminary Phase I survey (May) 01/01/1995 PDF icon Vos_1995_Meerlust farm barn.pdf
Meerlust Farm: Documentation of c.1700 tripartile barn 01/01/1995

Pages

 
 

Search form